HR | EN
 
 
unesite e-mail:
želim primati
ne želim
 

Održiva prenamjena povijesnih građevina u sklopu projekta Villas

Dvanaesti članak sa Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa DVORCI I LJETNIKOVCI – KULTURNO NASLIJEĐE KAO POKRETAČ GOSPODARSKOG RAZVOJA

Povijesne zgrade jedinstven su i neponovljiv resurs pojedinoga područja. One sjedinjuju društvene, povijesne i kulturne vrijednosti lokalnih zajednica. Ako se napuste, ubrzano propadaju i nemoguće ih je ponovno dovesti u izvorno stanje. Visoki troškovi održavanja danas su golem financijski teret koji se plaća za njihovo očuvanje, a ti su troškovi veći što je područje bogatije naslijeđem. Privatizacija i ekonomska prenamjena povijesnih zgrada često se smatra jednim od mogućih rješenja ovoga problema, ali ekonomska zlouporaba tih zgrada može biti jednako negativna kao i potpuno napuštanje jer može iz temelja promijeniti njihove izvorne povijesne i umjetničke
karakteristike, smanjivši – ako ne i potpuno uništivši – njihovu kulturnu vrijednost.
Prvi je cilj ovoga rada opisati status održavanja i ekonomsku prenamjenu određenih povijesnih zgrada analiziranih u sklopu projekta Villas u trima talijanskim područjima: regiji Veneto, provinciji Ferrara i regiji Umbria. Osobita će pozornost biti posvećena:
– kvaliteti konteksta (prirodni resursi, kontekst urbanih sadržaja, očuvanje pejsaža)
– ekonomskom razvoju područja (ponajprije turističkog sektora, te općenito sektora poljoprivrede, industrije i tercijarnih sektora)
– dostupnosti zgrada s najbližih prijevoznih točaka (željeznica, ulaz na autocestu, luka, zračna luka)
– arhitektonskim i strukturnim karakteristikama zgrada (fleksibilnost zgrada gostima i ekonomska aktivnost).
Usto, uporabom određenih ekonometrijskih modela izvršit će se usporedba glavnih karakteristika svakog uzorka, kao i analiza glavnih pokretača procesa odlučivanja o prenamjeni u svakomu području. Na kraju određena će pozornost biti posvećena i odnosu između ekonomskog razvoja područja analiziranih tijekom projekta i ekonomske prenamjene odabranih zgrada.


 
Vi ste:
vlasnik/ca dvorca
potencijalni kupac
planiram posjet nekom dvorcu
generalno zainteresiran/a za temu dvoraca
ovdje sasvim slučajno