HR | EN
 
 
unesite e-mail:
želim primati
ne želim
 

Obitelj Oršić

Obitelj Oršić, stara hrvatska plemićka obitelji koja je izgradila dvorac u Gornjoj Bistri, kao i onaj u obližnjoj Gornjoj Stubici, obitelj je čiji su članovi stoljećima obavljali ugledne vojničke i državničke funkcije ili su ostavili trag u kulturnom životu Hrvatske...
Obitelj Oršić, stara hrvatska plemićka obitelji koja je izgradila dvorac u Gornjoj Bistri, kao i onaj u obližnjoj Gornjoj Stubici, obitelj je čiji su članovi stoljećima obavljali ugledne vojničke i državničke funkcije ili su ostavili trag u kulturnom životu Hrvatske. Oršići su potomci plemstva iz plemena Karinjana i Lapčana. Spominju se prvi put 1420. Godine. Kao Oršići od Udrinića (danas selo Drinić na Uncu) spominju se od 1449. godine, a kasnije se pred Turcima sele u Goricu pokraj Karlovca i zovu se Oršić de Gorica. Godine 1487. darovao je ugarsko-hrvatski kralj Matija Korvin Petru Oršiću posjed Slavetić, sjeveroistočno od Jastrebarskog, na kojem su Oršići sagradili plemićki grad koji je bio glavno sijelo obitelji i u njihovu je vlasništvu ostao do najnovijega doba. Po njemu su Oršići dobili predikat »de Slavetić«.
Oršići su oduvijek gradili vojničke karijere. Obitelj se počela osobito uzdizati u 17. stoljeću. Najistaknutiji predstavnik u to doba bio je Franjo Oršić, vicegeneral karlovačkog generalata, koji je 1675. godine dobio barunat, a 1682. godine imenovan je nasljednim velikim županom modruškim. Krsto Oršić (1718.-1782.) najistaknutiji je predstavnik obitelji u 18. stoljeću. Istaknuo se u ratovima i dobio čin generala. Krsto je graditelj dvorca u Gornjoj Bistri i Gornjoj Stubici. Godine 1744. dobio je grofovsku titulu. Obavljao je različite službe i u civilnoj upravi, od kojih su najistaknutije predsjednik Banskog stola i veliki župan zagrebačke županije. Njegov sin grof Adam Oršić (1748.-1820.) poznat je po knjizi Memoari, u kojoj je opisao život svoje obitelji i prilike u Hrvatskoj od 1725. do 1814. godine. Od Adamova dva sina poznatiji je stariji sin Juraj Oršić (1780.-1847.), koji je 1839. godine u Hrvatskom saboru uz grofa Janka Draškovića i Mirka pl. Lentulaja zastupao ilirski pokret, vatrenim se govorom usprotivio gruboj mađarskoj politici i zauzeo se za hrvatski narodni jezik. Od njegova mlađeg brata, Ivana Nepomuka, potječu svi daljnji Oršići.

 
Download
Vi ste:
vlasnik/ca dvorca
potencijalni kupac
planiram posjet nekom dvorcu
generalno zainteresiran/a za temu dvoraca
ovdje sasvim slučajno