HR | EN
 
 
unesite e-mail:
želim primati
ne želim
 

Josip Jelačić

Ban Josip Jelačić (1801.-1859.) postao je sinonim za Nove Dvore Zaprešićke. Pripadao je starom hrvatskom plemićkom rodu koji je u prvoj polovici 16. stoljeća došao iz Bosne u sjevernu Hrvatsku...

Ban Josip Jelačić (1801.-1859.) postao je sinonim za Nove Dvore Zaprešićke. Pripadao je starom hrvatskom plemićkom rodu koji je u prvoj polovici 16. stoljeća došao iz Bosne u sjevernu Hrvatsku. Staro plemstvo Jelačićima je potvrđeno 1579. i 1614. godine. U obitelji Jelačić vojničke su karijere značile tradiciju. Djed Josipa Jelačića bio je kapetan, a otac Franjo (1746.-1811.) podmaršal. Djed po majci i ujak bili su generali. Otac Franjo, za zasluge u ratovima protiv Francuske, dobio je čast viteza reda Marije Terezije i barunat. Josip je bio najstariji sin koji se školovao u bečkoj terezijanskoj akademiji. Godine 1819. započela je njegova vojnička karijera kao poručnika austrijske vojske, a završila se činom podmaršala kao glavnog zapovjednika vojske u Hrvatskoj. Burne 1848. godine imenovan je hrvatskim banom, a tu je čast obavljao do 1859. kada je umro. Godine 1854. dodijeljena mu je grofovska titula. Josip Jelačić ostao je poznat kao ban koji je 1848. godine ukinuo kmetstvo u Hrvatskoj. Pamtimo ga i po njegovoj ilirskoj ideji, kao borca za samostalnost Hrvatske od Mađarske, po ideji o federalizaciji Habsburške Monarhije, kao vojskovođu koji je gušio mađarsku revoluciju i građanski ustanak u Beču ne bi li se očuvala Monarhija. Njegovim je zalaganjem zagrebačka biskupija podignuta u nadbiskupiju, Josip Juraj Strossmayer imenovan đakovačkim biskupom i osnovano Hrvatsko narodno kazalište. Sve je to ostvareno u teškim godinama Bachova apsolutizma kada je istodobno kao ban morao provoditi i austrijsku politiku koja nije uvijek bila u interesu hrvatskog naroda. Banova braća Juraj i Antun stekli su kao vojnici visoke činove podmaršala.


 
Download
Vi ste:
vlasnik/ca dvorca
potencijalni kupac
planiram posjet nekom dvorcu
generalno zainteresiran/a za temu dvoraca
ovdje sasvim slučajno